معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار:

بسیاری از مسائل بخش خصوصی قم را با مسئله محوری حل کرده ایم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم گفت: رویکرد ما در استان قم مسئله محوری است و بارها برای مشکلات گوناگون پس از بحث های کارشناسی در صحن شورای گفتگو به مدل مشخص رسیده ایم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم گفت: رویکرد ما در استان قم مسئله محوری است و بارها برای مشکلات گوناگون پس از بحث های کارشناسی در صحن شورای گفتگو به مدل مشخص رسیده ایم.

به گزارش روابط عمومی استانداری قم، محسن امیدیان ظهر دوشنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی اظهار داشت: رویکرد دولت استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی بوده و تمام اهتمام دولت بر حل مسائل فیمابین است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم افزود: کارهای انباشته شده در یک دهه گذشته و دیوان سالاری حاکم که از ابتدای استقرار سیستم های اداری ایجاد شده است، مسائل مهمی هستند که باید گره گشایی شوند.

وی ادامه داد: بضاعت ما برای گره گشایی از مشکلات بخش خصوصی مکاتبه با تهران است؛ اما رویکرد ما در استان مسئله محوری است و بارها برای مشکلات گوناگون پس از بحث های کارشناسی در صحن شورای گفت و گو به مدل مشخص رسیده ایم و بخشی از مسائل از این طریق حل شده است.

امیدیان تصریح کرد: بخش تولید در قم به خوبی کار می کند و کمک های ما در حال حاضر تکافوی حداقلی برای مشکلات آنها است و در صورت حمایت از تولیدکنندگان، می توانند به طور بهتری به امر تولید بپردازند.