شهر قم، جلوه گاه مکارم خوبان

بیانیه حضرت آیت ا... سیدکاظم حائری از مراجع تقلید عراقی مقیم قم مبنی بر کناره گیری از مرجعیت به دلیل عدم توانایی بر اداره امور مورد انتظار به دلیل کسالت از اخبار مهم روز گذشته بود که بازتاب زیادی در ایران و عراق یافت تا آنجا که سید مقتدی صدر رئیس جریان صدر که سالها آیت ا... سید کاظم حائری را مرجع خود می دانست وادار به واکنش شد.

بیانیه حضرت آیت ا… سیدکاظم حائری از مراجع تقلید عراقی مقیم قم مبنی بر کناره گیری از مرجعیت به دلیل عدم توانایی بر اداره امور مورد انتظار به دلیل کسالت از اخبار مهم روز گذشته بود که بازتاب زیادی در ایران و عراق یافت تا آنجا که سید مقتدی صدر رئیس جریان صدر که سالها آیت ا… سید کاظم حائری را مرجع خود می دانست وادار به واکنش شد.
اقدام آیت ا… سیدکاظم حائری که از شاگردان برجسته شهید سید محمدباقر صدر و از مراجع انقلابی بوده است جلوه تازه ای از اصالت مرجعیت و روحانیت می باشد.
دوری گزینی از دنیا همواره از خصال مراجع و عالمان دین بوده است که مردم آنان را پیش از هر چیز با این سلوک می شناسند.
رفتار آیت ا… سیدکاظم حائری تأکید می کند که مرجعیت باید با کارآمدی و تأثیرگذاری همراه باشد و مردم انتظار دارند تا بزرگان دینی آنان بتوانند با توانمندی مشکلات دینی آنان را پیگیری نمایند. عمل آیت ا… حائری را می توان نوعی ایثار نیز دانست چرا که با توجه به اوضاع سیاسی ملتهب عراق موجب روشن شدن حقایق در نزاع میان برخی گروه های شیعه گردید.
همزمان رحلت و تشییع باشکوه آیت ا… ناصری از علمای محبوب اصفهان از رویدادهای قابل تأمل روزهای گذشته بود. اخلاق و خاکساری ایشان در برابر مردم از او چهره ای محبوب نزد دینداران ساخته بود و مردم نیز در بدرقه این عالم ربانی ارادت ورزی خود به روحانیت اصیل را دوباره به نمایش گذاشتند.
این رخدادها نشان می دهد حوزه و روحانیون و مرجعیت همچنان تکیه گاه جامعه به شمار می روند و مردم نیز به خوبی و روشنی، مخلصین را از غیر آنها می شناسند و می توانند میان عالم مردمی و روحانی دنیاطلب تفاوت قائل شوند.
نباید فراموش کرد که مراجع عظام و عالمان ربانی ذخایر بی بدیل حفظ حیات حقیقی جامعه و تداوم معنویت و تضمین اخلاق و رأفت هستند و کنار رفتن و درگذشت آنان ضایعه غیر قابل جبرانی است.
چنین نمونه هایی درس های مهمی پیش روی حوزه ها و جامعه میگذارد. آموزه های دینی تصریح می کند که زمین و جوامع هیچگاه از راهنمایان تقواپیشه و خداترس خالی نمی شود و چنین شخصیت هایی همچون حجت خدا در زمین از انحراف و سقوط جامعه پیشگیری می کنند.
حوزه ها باید بدانند راهی جز تربیت عالمان متقی و متواضع و وفادار به مردم ندارند و جامعه نیز لازم است هیچگاه فراموش نکند بدون اتصال به روحانیت اصیل و مرجعیت آگاه و عادل نمی تواند به رشد مطلوب دست پیدا کند.
شهر قم به عنوان خاستگاه روحانیت و مرجعیت دارای مسئولیت هایی در این زمینه است. شهرها ظرف مکانی تحقق بیرونی مکارم اخلاق در سطح اجتماعی هستند و از این رو روحانیت و جامعه تکالیف و مسئولیت های متقابلی نسبت به هم پیدا می کنند که شایسته است بهترین حالت بروز آن در شهر قم باشد.