هشدار به شهروندان پردیسان

قبل از خرید واحدهای مسکونی دارای تجاری موقت و غیرمجاز از شهرداری استعلام بگیرید

مدیر منطقه هشت شهرداری قم گفت: شهروندان ساکن پردیسان قبل از خرید واحدهای مسکونی دارای تجاری موقت و غیرمجاز جهت استعلام به شهرداری مراجعه کنند.

مدیر منطقه هشت شهرداری قم گفت: شهروندان ساکن پردیسان قبل از خرید واحدهای مسکونی دارای تجاری موقت و غیرمجاز جهت استعلام به شهرداری مراجعه کنند.

به گزارش واحد خبر منطقه هشت شهرداری قم، محمدحسین علی‌اکبری با اشاره به توجه ویژه شهروندان پردیسان در خرید واحدهای مسکونی در مجتمع‌های داری تجاری اظهار داشت: با توجه به اینکه برابر ضوابط امکان صدور مجوز تجاری در زمین‌های با کاربری مسکونی وجود ندارد؛ لذا شهروندان قبل از هرگونه خرید واحد مسکونی در این‌گونه مجتمع‌ها از شهرداری استعلامات لازم را اخذ نمایند،

مدیر منطقه هشت شهرداری قم ابراز کرد: در غیر این صورت هیچ‌گونه پاسخی مبنی بر نقل‌وانتقال و یا پاسخ استعلامات دیگر از سوی شهرداری صادر نمی‌گردد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مسئولیت هرگونه معامله‌ای در این خصوص بر عهده شخص طرف معامله است.