فرنگی کاران نوجوان قم، صدرنشین دور رفت لیگ‌ منطقه‌ای کشور

رقابت های لیگ منطقه‌ای کشتی فرنگی کشور در منطقه چهار امروز به میزبانی قم برگزار شد و تیم میزبان صدرنشینی را به خود اختصاص داد.

رقابت های لیگ منطقه‌ای کشتی فرنگی کشور در منطقه چهار امروز به میزبانی قم برگزار شد و تیم میزبان صدرنشینی را به خود اختصاص داد.

به گزارش ایرنا، عصر پنجشنبه و در پایان این مسابقات، تیم قم بعنوان قهرمانی دست یافت و تیم های رضاپویش تهران و مرکزی دوم و سوم شدند.

نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است:

رضاپویش تهران ۱۰- مرکزی صفر

قم، ۵ برنده – رضا پویش تهران ۵ (امتیاز مثبت ۲۴ به ۱۸ به سود قم)

قم ۸ – مرکزی صفر