ساخت سه زمین ورزشی روباز در منطقه یک شهرداری قم

مدیر منطقه یک شهرداری قم یکی از اولویت‌های مهم منطقه را افزایش سرانه ورزشی منطقه دانست و گفت: امسال احداث سه زمین ورزشی روباز در منطقه یک در دستور کار قرارگرفته است.

مدیر منطقه یک شهرداری قم یکی از اولویت‌های مهم منطقه را افزایش سرانه ورزشی منطقه دانست و گفت: امسال احداث سه زمین ورزشی روباز در منطقه یک در دستور کار قرارگرفته است.

مجید محمدرضاخانی در گفت‌وگو با خبرنگار شهرنیوز، برنامه‌های عمرانی و خدماتی منطقه یک در سال ۱۴۰۱ را موردتوجه قرارداد و اظهار داشت: برنامه‌های سال ۱۴۰۱ با برنامه و بر اساس اولویت در حال اجرا است.

وی یکی از اولویت‌های مهم منطقه را افزایش سرانه ورزشی منطقه دانست و افزود: امسال احداث سه زمین ورزشی روباز در دستور کار قرارگرفته است که از زمین‌های در اختیار شهرداری و با کمک سازمان فرهنگی ورزشی این کار انجام می‌شود.

مدیر منطقه یک شهرداری قم از مشارکت با مساجد خبر داد و گفت: با مساجدی که درخواست ایجاد فضای ورزشی و فرهنگی دارند تماس گرفته می‌شود و با کمک سازمان فرهنگی ورزشی اقدامات لازم برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ورزشی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: کارهای فرهنگی خوبی در منطقه در حال انجام است و مشارکت مساجد برای تعامل و همکاری با شهرداری در سطح خوبی قرار دارد.