اشتغال زایی برای بانوان روستای قلعه چم قم

مسجد امام حسین (ع) روستای قلعه چم بخش سلفچگان سهمی موثر در اشتغالزایی بانوان این روستا داشته است.

مسجد امام حسین (ع) روستای قلعه چم بخش سلفچگان سهمی موثر در اشتغالزایی بانوان این روستا داشته است.

فاطمه صادقی، مدیرعامل صندوق زنان روستایی قلعه‌چم گفت:یک سالی است که دو کارگاه قالی بافی و صندل دوزی در مسجد امام حسین علیه السلام روستا راه اندازی شده است.

او افزود: به صورت مستقیم برای ۳۰ نفر در این کارگاه‌ها کار ایجاد شده است.

صادقی ادامه داد: ۸ نفر از بانوان روستا به صورت دو شیفت پای دار‌های قالی ۱۲ متری مشغول به قالی بافی هستند و ۲۲ نفر به صورت تمام وقت در کارگاه صندل دوزی مشغول به فعالیت هستند.

مدیرعامل صندوق زنان روستایی قلعه‌چم مهمترین هدف از ایجاد این کارگاه‌ها اشتغال زایی و استفاده بهینه از اوقات فراغت برای بانوان روستادانست و گفت:چهار سال از افتتاح صندوق زنان روستایی قلعه چم می‌گذرد و  این صندوق ۴۶ نفر عضو دارد.

روستای قلعه چم سلفچگان بیش از ۸۰۰ نفر جمعیت دارد.