باستانی کار جوان قمی در فستیوال ورزش های سنتی ایتالیا حاضر شد

رئیس هیات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان قم گفت: یکی از باستانی کاران جوان این استان همراه با تیمی از کشورمان در فستیوال ورزش های سنتی کشور ایتالیا حاضر شده است.

رئیس هیات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان قم گفت: یکی از باستانی کاران جوان این استان همراه با تیمی از کشورمان در فستیوال ورزش های سنتی کشور ایتالیا حاضر شده است.

امیر فردی در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: علی اکبرخاکدوست باستانی کار قم همراه با تیم ملی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی کشور راهی ایتالیا محل برگزاری فستیوال بین المللی ورزشهای سنتی توکاتی شده است.

وی بیان کرد: این فستیوال اکنون در ورونا ایتالیا در حال برگزاری است و خاکدوست همراه با تیم ملی کشورمان در این فستیوال حضور دارد.

وی یادآور شد: فستیوال ایتالیا به منظور نمایش و معرفی ورزش های سنتی و باستانی کشورهای مختلف جهان ترتیب یافته است.