معاون شرکت برق قم:

نیمه نخست امسال روزانه ۱۲۰ مگاوات برق در قم صرفه‌جویی شد

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق قم گفت: در نیمه نخست امسال با وجود دمای ۴۸ درجه و افزایش هشت‌درصدی مصرف، مشارکت در مصرف برق بسیار مطلوب بود و روزانه ۱۲۰ مگاوات صرفه‌جویی شد.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق قم گفت: در نیمه نخست امسال با وجود دمای ۴۸ درجه و افزایش هشت‌درصدی مصرف، مشارکت در مصرف برق بسیار مطلوب بود و روزانه ۱۲۰ مگاوات صرفه‌جویی شد.

سید محمد ارجمندزاده افزود: در ۶ ماه نخست سال به‌ویژه از تیر تا شهریورماه که اوج مصرف برق اتفاق می‌افتد، تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های زیادی برای جلوگیری از خاموشی‌های با برنامه انجام شد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر سرویس و تعمیر نیروگاه‌های برق استان به‌موقع انجام و برنامه‌ریزی در حوزه مدیریت مصرف انجام شد تا در بخش‌های دولتی، صنعتی و کشاورزی صرفه‌جویی انجام شود و خاموشی در بخش‌های خانگی اعمال نشود.

وی با اشاره به رشد حدود هشت‌درصدی پیک‌بار مصرف در سال جاری، تصریح کرد: سال گذشته پیک‌بار ۸۳۷ مگاوات بود که امسال به ۹۰۴ مگاوات افزایش یافت.

ارجمندزاده ادامه داد: همکاری کشاورزان، صنایع و ادارات بسیار مطلوب بود که با همراهی شهروندان، روزانه ۱۲۰ مگاوات برق صرفه‌جویی شد.

۶۰۶ هزار و ۳۲۰ مشترک برق در استان قم وجود دارد که ۴۸۴ هزار و ۴۴۲ مشترک در بخش خانگی، ۸۳ هزار و ۵۰۱ مشترک در بخش سایر مصارف، ۲۴هزار و ۵۰۵ مشترک در بخش عمومی،‌ هفت هزار و ۱۰۲ مشترک در بخش صنعتی، چهار هزار و ۱۶۲ مشترک در بخش کشاورزی و ۲ هزار و ۶۰۸ مشترک نیز در بخش روشنایی معابر هستند.

۳۷.۹ درصد مصرف برق در استان قم مربوط به بخش خانگی، ۲۸.۵ درصد بخش صنعت، ۱۲.۵ درصد کشاورزی، ۹.۶ درصد عمومی، ۹.۹ درصد سایر مصارف و ۱.۶ درصد نیز در بخش روشنایی معابر مصرف می شود.