اختصاص بودجه ویژه برای رفع مشکلات تونل غدیر قم

مدیر منطقه هفت شهرداری قم از ا از اختصاص بودجه‌ای ویژه برای رفع مشکلات تونل غدیر در سال ۱۴۰۱ خبر داد و خاطرنشان کرد: امسال برای بخشی از تونل غدیر که در منطقه هفت واقع‌شده تجهیزات آتش‌نشانی و تأسیسات خریداری می‌شود و در منطقه یک نیز در این زمینه اقداماتی انجام می‌شود.

مدیر منطقه هفت شهرداری قم از ا از اختصاص بودجه‌ای ویژه برای رفع مشکلات تونل غدیر در سال ۱۴۰۱ خبر داد و خاطرنشان کرد: امسال برای بخشی از تونل غدیر که در منطقه هفت واقع‌شده تجهیزات آتش‌نشانی و تأسیسات خریداری می‌شود و در منطقه یک نیز در این زمینه اقداماتی انجام می‌شود.

محمد رمضانی با اشاره به اهمیت رفع مشکلات آب‌گرفتگی منطقه هفت تا قبل از شروع بارندگی‌های فصلی اظهار داشت: با توجه به این‌که ۹۰ درصد منطقه هفت را بافت فرسوده و شوارع کوچک و معابر کم‌عرض تشکیل داده، چالش‌هایی حوزه آب‌گرفتگی معابر در این منطقه زیاد است.

وی از حفر بیش از ۴۰ چاه جذبی در منطقه هفت در سال ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: با حفر تقریباً یک هزار متر طول چاه جذبی بااعتباری بالغ‌بر ۵۰۰ میلیون تومان، بسیاری مشکلات آب‌گرفتگی منطقه حل‌شده است.

مدیر منطقه هفت شهرداری قم تأکید کرد: امسال نیز عددی بالغ‌بر ۶۰۰ میلیون تومان برای حفر چاه جذبی در منطقه اختصاص‌یافته و امیدواریم امسال و در فصل زمستان مشکلی در آب‌گرفتگی معابر و کوچه‌ها نداشته باشیم.

وی مشکلات تونل غدیر را نیز موردتوجه قرارداد و ابراز کرد: متأسفانه تونل غدیر نیز ازنظر آب‌گرفتگی و ایمنی مشکلاتی دارد، اما چون بین مناطق یک و هفت مشترک است باید با همکاری و هماهنگی هم مشکلات را رفع کنیم.

رمضانی همچنین از اختصاص بودجه‌ای ویژه برای رفع مشکلات تونل غدیر در سال ۱۴۰۱ خبر داد و خاطرنشان کرد: امسال برای بخشی از تونل غدیر که در منطقه هفت واقع‌شده تجهیزات آتش‌نشانی و تأسیسات خریداری می‌شود و در منطقه یک نیز در این زمینه اقداماتی انجام می‌شود.