رئیس جهاد کشاورزی استان خبرداد؛

۲۸۶ میلیارد تومان پرونده به بانک‌های استان قم معرفی شده است

رئیس جهاد کشاورزی استان قم از معرفی ۲۸۶ میلیارد تومان پرونده به بانک‌های استان طی ۶ ماه نخست سال جدید خبرداد.

رئیس جهاد کشاورزی استان قم از معرفی ۲۸۶ میلیارد تومان پرونده به بانک‌های استان طی ۶ ماه نخست سال جدید خبرداد.

محمدرضا حاجی رضا اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰، هزار ۱۳۲ نفر توسط جهاد کشاورزی به بانک معرفی شدند که ازین تعداد ۷۹۲ موفق به جذب اعتبار شدند.

وی با اشاره به اینکه این ۷۹۲ نفر اعتباری حدود ۴۳۵ میلیارد تومان دریافت کردند، مطرح کرد: در۶ ماه نخست سال جاری نیز در مجموع ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبارات ابلاغی داشته‌ایم.

رئیس جهاد کشاورزی استان قم با بیان اینکه طی این مدت ۲۸۶ میلیارد تومان پرونده به بانک معرفی کردیم، عنوان کرد: تاکنون ۲۱۹ میلیارد تومان از مبلغ فوق جذب شده است.

وی با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی با جامعه ۱۴ هزار نفری در قم مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: انتظار ما افزایش اعتبارات ابلاغیه بخش کشاورزی است و انتظار داریم بیش از صد در صد آن جذب شود چراکه مانعی در این راستا وجود ندارد.