معرفی دختران خردسال برتر تکواندوی قم

دختران برتر رقابت‌های انتخابی درون اردویی خردسالان تکواندوی استان قم معرفی شدند.

دختران برتر رقابت‌های انتخابی درون اردویی خردسالان تکواندوی استان قم معرفی شدند.

قلی زاده ،سرپرست هیئت تکواندوی استان قم گفت:رقابت‌های تکواندوی انتخابی درون اردویی استان قم در رده‌سنی خردسالان و در گروه دختران در خانه تکواندوی شهیدان برجعلی‌زاده برگزار شد.

در پایان این پیکار‌ها نفرات برتر در اوزان‌های مختلف به شرح ذیل مشخص شدند؛

وزن ۲۶- کیلوگرم: نازنین زهرا حکیمی فر
وزن ۲۸- کیلوگرم: هانیه پاداش خواه آلانق
وزن ۳۰- کیلوگرم: نهال فتحی آشتیانی
وزن ۳۳- کیلوگرم: یاسمن شاه محمدی
وزن ۳۶- کیلوگرم: بهار زفرقندی نیرآبادی
وزن ۴۰- کیلوگرم: بهاره عاشوری
وزن ۴۴- کیلوگرم: سوگل حیدرلو