امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاست خارجی:

ناآرامی‌ها هم فروکش کند، توافق امضا نمی‌شود

امیرعلی ابوالفتح گفت: ایران همچنان مایل است که برجام احیا شود زیرا تحریم‌ها فشار فزاینده‌ای وارد می‌کند اما این طرف مقابل است که تمایلی به امضای توافق ندارد.

امیرعلی ابوالفتح گفت: ایران همچنان مایل است که برجام احیا شود زیرا تحریم‌ها فشار فزاینده‌ای وارد می‌کند اما این طرف مقابل است که تمایلی به امضای توافق ندارد.

وضعیت برجام چه خواهد شد؟ این پرسشی است که به ویژه با در نظر داشتن دو موضوع ناآرامی‌های داخلی ایران و انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا به ذهن متبادر می‌شود.

امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاست خارجی، درباره این موضوع به «فردا» گفت: «ایران همچنان مایل است که برجام احیا شود زیرا تحریم‌ها فشار فزاینده‌ای وارد می‌کند اما این طرف مقابل است که تمایلی به امضای توافق ندارد و گرچه معمولا دولت‌های آمریکا سعی می‌کنند پیش از هر انتخابات دست به اقدامات چالش برانگیز نزنند و از طرفی ایران هم فعلا با چالش‌های داخلی روبه‌رو است اما به نظرم عدم تمایل آمریکا به رسیدن به توافق نه ربطی به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره دارد و نه به ناآرامی‌های اخیر ایران مرتبط است».

او ادامه داد: «پیش از آنکه بحث درباره انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره پیش آید و پیش از فوت خانم مهسا امینی و متعاقبش به وجود آمدن نارآرامی‌هایی در ایران من می‌گفتم که ایران و آمریکا انتظارات متفاوتی از برجام دارند و امروز هم می‌گویم که حتی با فروکش‌کردن ناآرامی‌ها و برگزاری انتخابات کنگره باز هم بعید است که توافقی امضا شود زیرا میان انتظارات دو کشور ایران و آمریکا فاصله زیادی وجود دارد».

این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی همچنین بیان کرد: «طبیعی است وقتی موضوع برجام به نتیجه نرسد، آمریکا سعی می‌کند از راه‌های دیگری برای اِعمال فشار بر ایران استفاده کند و ممکن است وارد فازهای جدیدی مانند ترساندن ایران از حمله خارجی یا جنگ داخلی شود».

ابوالفتح در پایان گفت: «این مقایسه هم که اعتراضات اخیر ایران شبیه به دوران بهار عربی است، دقیق نیست. من کارشناس کشورهای عربی نیستیم اما یک تفاوت اساسی می‌بینیم؛ اینکه کشورهای برای مثال تونس و مصر وابستگی شدید اقتصادی به جهان غرب داشتند و با برداشته‌شدن حمایت‌های غربی‌ها نظام‌های سیاسی‌شان به نوعی دچار فروپاشی شد و مردم هم که در خیابان‌ها بودند اما ایران چسبندگی اقتصادی به غرب ندارند که اگر آنها تصمیمی بگیرند، نظام سیاسی ایران متأثر از تصمیم آنها شود».