ابهام در فعالیت شرکت تعاونی عدالت شماره (2) قم!

سردبیر: طرح سهام عدالت که از سال 1384 شروع شد و ابتدا از دهک‌های کم‌درآمد جامعه شامل افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) ثبت نام به عمل آمد، قرار بر این بود که به وسیله این سهام اقشار کم‌درآمد شامل 6 دهک کم‌درآمدی جامعه در اقتصاد کشور سهیم باشند و سهامی برای اجرای عدالت به آنها داده شود.

سردبیر: طرح سهام عدالت که از سال 1384 شروع شد و ابتدا از دهک‌های کم‌درآمد جامعه شامل افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) ثبت نام به عمل آمد، قرار بر این بود که به وسیله این سهام اقشار کم‌درآمد شامل 6 دهک کم‌درآمدی جامعه در اقتصاد کشور سهیم باشند و سهامی برای اجرای عدالت به آنها داده شود.

بر این اساس مشمولان سهام عدالت عضو شرکت های تعاونی عدالت در استان خود می شدند.

پیرامون عملکرد شرکت های تعاونی عدالت، که به موجب اجرای سیاست هاي اصل ۴۴ قانون اساسی کشور تشکیل شده اند، در جهت ارائه خدمات به مشمولان این طرح موظفند بر اساس قانون تعاون فعالیت کنند.

طبق قانون شرکت های تعاونی، اعضای صندوق باید اعضای هیات مدیره آن شرکت را انتخاب نمایند. اما به علت گستردگی اعضا و عدم اطلاع رسانی شفاف به جرات می توان گفت اکثریت سهام داران از این موضوع اطلاع کافی ندارند.

طبق قانون شرکت های تعاونی، سهامداران هر شرکت باید اعضای هیات مدیره آن شرکت را انتخاب نمایند. اما به علت گستردگی اعضا و عدم اطلاع رسانی شفاف به جرات می توان گفت اکثریت سهام داران این شرکت از این موضوع اطلاع کافی ندارند.

یکی دیگر از وظایف شرکت‌های تعاونی سهام عدالت این بود که از بین خود افرادی را انتخاب کنند و از هر شهرستان نماینده‌ای برای شرکت سرمایه‌گذاری عدالت استانی انتخاب کنند و در نهایت از بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی افرادی برای عضویت در کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با عدالت در مرکز انتخاب شوند.

در استان قم هم شرکت های تعاونی عدالت تحت عنوان شماره (1)، شماره (2) و شماره (3) تشکیل شدند. چندی پیش هیات مدیره شرکت تعاونی عدالت شماره 2 شهرستان قم، یک آگهی تحت عنوان «آگهی دعوت مرحله اول ( انتخابات نمایندگان) شرکت تعاونی عدالت شماره (2) شهرستان قم» را در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور چاپ نموده است، که از آن روزنامه تعداد 10 نسخه در هر روز وارد قم میشود.

پیگیری های خبرنگار ما از حضور در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا ساختمان شرکت تعاونی عدالت شهرستان قم واقع در خیابان ساحلی، نشان از آن دارد که اعضای هیات مدیره علاقه ای به رسانه ای شدن و اطلاع رسانی به سهامداران ندارند.

حال سوال اینجاست چرا بایستی نحوه اطلاع رسانی تعاونی سهام عدالت به عنوان بزرگترین تعاونی کشور و شرکت تعاونی سهام عدالت شماره 2 شهرستان قم با ۲۶۰هزار عضو برای انتخابات نمایندگان و هیات مدیره و بازرسان که دست کم از انتخابات شورای شهر ندارد، این چنین ضعیف انجام شود. اینگونه اطلاع رسانی شائبه انتخابات مهندسی و تسلط یک گروه خاص را بر هیات مدیره تشدید می کند.

خبرنگار روزنامه گویه در بررسی های خود به نتایج قابل توجهی رسید.

۵ دوره ۳ ساله متوالی (15 سال) است که مدیریت این شرکت توسط بازنشستگان آموزش و پرورش استان قم اداره می شود. در حالی که طبق قانون هر فرد فقط در سه دوره متوالی می تواند عضو هیات مدیره قرار بگیرد. پرسش دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آیا فقط آموزش و پرورش از سهام داران این شرکت هستند! و باید 15 سال هیات مدیره بدون اطلاع رسانی مناسب در اختیار گروهی خاص قرار بگیرد؟!

در باب عملکرد این شرکت و اعضای هیات مدیره و عدم اطلاع رسانی شفاف به سهام داران، مطالب و ناگفته های زیادی است که به مرور در گزارش های بعدی روزنامه گویه منتشر خواهد شد.

امید است مدیرکل جدید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم که خود از نیروهای انقلابی و کارآمد است به صورت جدی به این مقوله ورود کرده تا خدای ناکرده حقی از این ۲۶۰هزار نفر اعضاء ضایع نشود.