یکی از مدیران شهرداری خبر داد:

استعلام املاک به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری در سامانه قمیار

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم گفت: در حال حاضر استعلام املاک به‌صورت تمام الکترونیکی در سامانه قمیار انجام می‌شود و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده سرعت ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان بیش از گذشته شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم گفت: در حال حاضر استعلام املاک به‌صورت تمام الکترونیکی در سامانه قمیار انجام می‌شود و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده سرعت ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان بیش از گذشته شود.

علی مؤمن حجازی در گفتگو با شهرنیوز، با اشاره به خدماتی که سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری در قالب خدمات الکترونیک به شهروندان ارائه می‌شود اظهار داشت: ارائه خدمات الکترونیکی در سامانه قم یار درحال‌توسعه است و امیدواریم به‌زودی تمام خدمات شهرداری بدون مراجعه شهروندان به شهرداری قابل‌ارائه باشد.

وی بخشی از خدمات غیرحضوری را تشریح کرد و افزود: در حال حاضر استعلام املاک به‌صورت تمام الکترونیکی و مکانیزه اجرا می‌شود و شهروندان نیاز به مراجعه به شهرداری مناطق ندارند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم تصریح کرد: برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان به بعضی از دستگاه‌ها و نهادهای دیگر مانند دفاتر اسناد رسمی امکان دسترسی داده‌شده تا بدون نیاز به مراجعه به شهرداری تمام استعلام‌ها انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: البته قابلیت حداکثری عدم مراجعه به شهرداری را به‌صورت جدی و بر اساس استانداردها در سال ۱۴۰۱ پیگیری می‌کنیم و پیوستن شهرداری قم به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و تصویب اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم در شورای اسلامی شهر قم به این هدف شتاب بیشتری خواهد داد.