18 مصوبه سفر رئیس جمهور به قم به بهره‌برداری رسیده است

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم با اشاره به اینکه 18 مصوبه سفر رئیس جمهور به قم به بهره‌برداری رسیده است، گفت: 59 مصوبه نیز در دست انجام است و 24 مصوبه در مسیر پیگیری اعتبار قرار دارد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم با اشاره به اینکه 18 مصوبه سفر رئیس جمهور به قم به بهره‌برداری رسیده است، گفت: 59 مصوبه نیز در دست انجام است و 24 مصوبه در مسیر پیگیری اعتبار قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی استانداری قم، ابراهیم ملکی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به اینکه دفتر امور شهری و شوراها، دبیرخانه مصوبات سفر رئیس جمهور را نیز بر عهده دارد، اظهار کرد: تمام مصوبات سفر رئیس جمهور به قم شامل 142 مصوبه ابلاغی در سال 1400 و 3 مصوبه ابلاغی در سال 1401 است.

وی با بیان اینکه در مجموع 145 مصوبه ابلاغی داریم، مطرح کرد: از این مصوبات تاکنون 651 میلیارد تومان اعتبار ابلاغ و به حساب دستگاه ها و شرکت‌های اجرایی واریز و بعضا درحال واریز است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم با اشاره به اینکه از این مصوبات تعداد 18 مصوبه کامل و به بهره‌برداری رسیده است، عنوان کرد: 59 مصوبه نیز در دست انجام و 24 مصوبه در مسیر پیگیری اعتبار قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه با پیگیری‌های انجام شده حدود 2 هزار میلیارد تومان اخیرا ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: همچنین علاوه‌بر مبلغ فوق دو ابلاغیه 110 میلیارد تومانی و 410 میلیارد تومانی نیز برای استان قم درحال تصویب است.

ملکی در پایان تاکید کرد: امیدواریم با جذب این اعتبارات اقدامات خوبی در سطح استان انجام شود و مردم نتیجه و خروجی این اعتبارات را ببینند.