عوارض ارزش‌افزوده سال ۱۴۰۰ کجای شهر قم هزینه شده است؟

تمامی مالیات‌های دریافت شده از عوارض ارزش‌افزوده در سال گذشته در پروژه‌های عمرانی شهر قم هزینه است.

تمامی مالیات‌های دریافت شده از عوارض ارزش‌افزوده در سال گذشته در پروژه‌های عمرانی شهر قم هزینه است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، یکی از درآمدهای به نسبت پایدار شهرداری‌ها، عوارض‌های ارزش‌افزوده است که این ارقام در سال گذشته و سال جاری با همکاری و هماهنگی اداره کل مالیاتی استان به شهرداری قم اختصاص‌یافته است.

در این راستا با توجه به اینکه عمده پرداخت های شهرداری به لحاظ ماهیت و وظایف تعیین‌شده در قانون در حوزه‌های عمرانی و خدماتی است، لذا منابع دریافت شده از مالیات بر ارزش‌افزوده در پرداخت های صوت وضعیت پیمانکاران عمرانی که در طول سال عملیات اجرایی آن‌ها شروع‌شده، در جریان بوده و بعضاً به اتمام رسیده و مورد بهره‌برداری قرارگرفته، هزینه شده است.

در این راستا هزینه کرد عوارض ارزش‌افزوده سال ۱۴۰۰ در پروژه‌های عمرانی شاخص مانند بلوار شهید صادقی، بوستان زائر، بوستان ارکیده، پیاده راه آیت‌الله مرعشی نجفی(ره)، مجموعه فرهنگی ورزشی شهیدان جودی و…. بوده است.