مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان پاسخ داد:

مدارس قم سه شیفته می شوند؟

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم با بیان اینکه یکی از نگرانی‌های ما سه شیفته شدن مدارس است، مطرح کرد: ۳.۵ درصد دانش آموزان کشور اتباع هستند ولی در استان قم این تعداد به ۱۴ درصد رسیده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم با بیان اینکه یکی از نگرانی‌های ما سه شیفته شدن مدارس است، مطرح کرد: ۳.۵ درصد دانش آموزان کشور اتباع هستند ولی در استان قم این تعداد به ۱۴ درصد رسیده است.

حمیدرضا اجتهادی در گفتگو با ایسنا با اشاره به اینکه وضعیت استان از نظر آموزشی در شرایط بدی قرار دارد، اظهار کرد: سرانه آموزشی استاندارد ۸ متر مربع و میانگین سرانه آموزشی استان قم ۵ متر است درحالی‌که سرانه آموزشی استان قم ۴.۲ متر مربع به ازای هر دانش آموز است.

وی با بیان اینکه یکی از نگرانی‌های ما سه شیفته شدن مدارس است، مطرح کرد: ۳.۵ درصد دانش آموزان کشور اتباع هستند ولی در استان قم این تعداد به ۱۴ درصد رسیده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم با اشاره به اینکه در استان قم شاهد کمبود مدارس هستیم، عنوان کرد: در استان قم هرچه مدرسه بسازیم کم ساخته‌ایم.

وی با بیان اینکه ۵۰ نقطه فوق بحرانی در استان قم داریم که نیازمند مدرسه هستند، خاطرنشان کرد: متاسفانه در بسیاری از این نقاط زمین آموزشی وجود ندارد و اعتباری نیز برای خرید زمین نداریم.

اجتهادی با اشاره به اینکه مشکل زمین در استان قم شدیدتر از چیزی هست که فکر کنیم، تصریح کرد: استان قم ظرفیت دانشجوی فرهنگیان زیادی دارد ولی متاسفانه به دلیل نبود فضای مناسب مجبوریم دانشجوها را به استان‌های دیگر اعزام کنیم.