بررسی وضعیت ساختمان‌های ناایمن در جلسه مدیریت بحران منطقه ۷ شهرداری قم

جلسه ستاد مدیریت بحران منطقه هفت شهرداری با تأکید برافزایش ایمنی مجتمع‌های تجاری و ساختمان‌های ناایمن منطقه برگزار شد.

جلسه ستاد مدیریت بحران منطقه هفت شهرداری با تأکید برافزایش ایمنی مجتمع‌های تجاری و ساختمان‌های ناایمن منطقه برگزار شد.

به گزارش شهرنیوز، جلسه ستاد مدیریت بحران منطقه هفت شهرداری با حضور محسن اروجی مدیرکل مدیریت بحران استانداری، محمد رمضانی مدیر منطقه هفت، مهدی برزویی رئیس گروه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم برگزار شد.

در این جلسه  محسن اروجی مدیرکل مدیریت بحران استانداری ضمن تقدیر و تشکر از بررسی مشکلات حوزه مدیریت بحران در سطح مناطق هشتگانه، بر لزوم پیگیری ایمن‌سازی مجتمع‌های تجاری و ساختمان‌های ناایمن منطقه هفت با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مسئول تأکید کرد.

در این جلسه محمد رمضانی مدیر منطقه هفت شهرداری قم و رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه  نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این ستاد در خصوص ساختمان‌های ناایمن، به همکاری شهرداری منطقه با مجتمع‌های تجاری جهت ایمن‌سازی اشاره کرد.

همچنین مهدی برزویی رئیس گروه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری نیز ضمن تشکر از اقدامات ارزنده ستاد مدیریت بحران منطقه در راستای ایمن‌سازی‌های انجام‌شده، بر لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی و همچنین مانورهای عملیاتی باهدف تسهیل تردد خودروهای امدادی در هسته مرکزی شهر توجه و تأکید کرد.