معاون هماهنگی امور زائرین استانداری:

دشمنان نمی‌توانند خللی در امور و نظم کشور ایجاد کنند

معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم گفت: دشمنان با تحریک عده‌ای غافل نمی‌توانند خللی در امور و نظم کشور ایجاد کنند.

معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم گفت: دشمنان با تحریک عده‌ای غافل نمی‌توانند خللی در امور و نظم کشور ایجاد کنند.

ابوالقاسم مقیمی معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم در گفتگو با ایسنا با اشاره به برخی تحرکات کورانه در برخی شهرها گفت: دشمنان با تحریک عده‌ای غافل نمی‌توانند خللی در امور و نظم کشور ایجاد کنند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در تجمع راهپیمایان غیور استان قم، حضور گسترده نسل‌های دهه هشتادی و نودی در راهپیمایی ۱۳ آبان بسیار فراتر از حضور هر ساله مشهود بود.

معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم تصریح کرد: راهپیمایی بی نظیر 13 آبان اجتماع پرشکوه عاشقان انقلاب اسلامی و حضور عزت‌مندانه ای به نشانه استکبارستیزی مردم ایران برای همیشه در تاریخ است.