برنامه‌ریزی برای طراحی بوستان ۷۰۰۰ مترمربعی ویژه معلولان و نابینایان در قم

سرپرست فنی و طراحی شهرداری قم گفت: بوستان بنیادی قم به‌عنوان پایلوت مناسب‌سازی مراکز تفریحی قم از وضعیت خوبی جهت استفاده معلولان برخوردار است و شهرداری قم طراحی یک بوستان هفت هزار مترمربعی باهدف استفاده آسان جامعه روشندلان را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

سرپرست فنی و طراحی شهرداری قم گفت: بوستان بنیادی قم به‌عنوان پایلوت مناسب‌سازی مراکز تفریحی قم از وضعیت خوبی جهت استفاده معلولان برخوردار است و شهرداری قم طراحی یک بوستان هفت هزار مترمربعی باهدف استفاده آسان جامعه روشندلان را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

لیلی نیک خلق احمدی با اشاره به اهمیت مناسب‌سازی معابر شهری اظهار داشت: هم‌اکنون حجم مناسب‌سازی‌های شهرداری قم در مناطق هفت، یک و چهار پررنگ‌تر از سایر مناطق بوده و روند مناسب‌سازی معابر در حال انجام است و هنوز تمام خیابان‌های شهری مناسب‌سازی نشده‌اند.

به گفته وی، معابری نظیر پیاده راه ارم، چهارراه جانبازان، خیابان ۱۹ دی، صفاییه، چهارراه انقلاب، بلوار امین و خیابان هفت‌تیر از معابری هستند که سطح مناسب‌سازی در آن‌ها رضایت‌بخش ارزیابی می‌شود.

سرپرست فنی و طراحی شهرداری قم اضافه کرد: برای دیده شدن نظرات و انتقادات جامعه روشندلان قم، کمیته مناسب‌سازی شهرداری قم با حضور نمایندگان نابینایان و مدیران بهزیستی به‌صورت مستمر برگزار و دغدغه‌های این افراد موردتوجه قرار می‌گیرد.

نیک خلق احمدی ادامه داد: بوستان بنیادی قم به‌عنوان پایلوت مناسب‌سازی مراکز تفریحی قم از وضعیت خوبی جهت استفاده معلولان برخوردار است و شهرداری قم طراحی یک بوستان هفت هزار مترمربعی باهدف استفاده آسان جامعه روشندلان را نیز در دستور کار خود قرار داده است.