مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری قم مطرح کرد؛

«تعدیل نیرو» چالش اصلی کارگران قمی

مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری قم گفت: موضوع تعدیل نیرو یکی از مشکلات اصلی کارگران استان است.

مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری قم گفت: موضوع تعدیل نیرو یکی از مشکلات اصلی کارگران استان است.

حسن محبوبی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به فعالیت اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری، با بیان اینکه تصورات بر این بوده که دفتر سیاسی در بحث سیاست‌گذاری ورود پیدا می‌کند، اظهار کرد: فعالیت دفتر سیاسی استانداری قم بیش‌تر جنبه نظارتی در مباحث مختلف را دارد و این دفتر کمیسیون‌های مختلفی را برگزار می‌کند که تمامی آن‌ها زیرمجموعه شورای تأمین استان هستند.

وی با بیان اینکه ازجمله این کمیسیون‌ها، کمیسیون کارگری، کمیسیون فرق و مذاهب و کمیسیون دانشجویی هستند، مطرح کرد: هر سه این کمیسیون‌ها زیرمجموعه شورای تأمین استان هستند.

مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری قم با اشاره به فعالیت‌های کمیسیون کارگری استان، عنوان کرد: نظارت بر عملکرد کارگری استان و رصد مشکلات کارگران استان، نظارت بر کارگاه‌ها و کارخانه‌جات و … ازجمله فعالیت‌های این کمیسیون است.

وی با بیان اینکه بیشتر فعالیت این کمیسیون در راستای کمک به کارگران است، خاطرنشان کرد: مشکلات مربوط به کارفرماها در حوزه سرمایه‌ای و معاونت اقتصادی دنبال می‌شود.

محبوبی اضافه کرد: ولی اگر مشکلاتی برای کارگران ایجاد شود، ضمن رصد در کمسیون کارگری با بررسی و کنکاش در جلسات با حضور مسئولین مربوطه به دنبال رفع آن خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه مصوبات کمیسیون‌ها مانند مصوبات شورای تأمین استان است، تأکید کرد: این مصوبات لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای آن عواقب سنگینی دارد.

مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری قم با اشاره به چالش مهم کارگری گفت: موضوع تعدیل نیرو یکی از مشکلات اصلی کارگران استان است.

وی با تأکید بر اینکه مشکل واحدهای تولیدی در حوزه رقابت است، تصریح کرد: این واحدها زمانی که نمی‌توانند رقابت کنند، به دنبال تعدیل نیرو می‌روند.

محبوبی با اشاره به اینکه در جلسات به دنبال حل این مشکلات هستیم، یادآور شد: برخی از کارخانه‌جات نیز باتوجه به شرایطی که دارند باید تغییر وضعیت و یا تغییر موقعیت دهند.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ امنیت شغلی کارگران در محیط کار، اضافه کرد: اگر نیروی کارگر امنیت شغلی نداشته باشد، نمی‌تواند کار کند و در نتیجه ابتدا باید این موضوع در کارگاه‌ها رفع شود.

مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری قم با بیان اینکه تمام کارگاه‌ها باید پیوست ایمنی داشته باشند ولی متأسفانه این پیوست در بسیاری از کارگاه‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: موضوع پدافند غیرعامل باید در کارگاه‌ها جدی گرفته شود و این سازمان باید به این موضوع ورود پیدا کند.