برگزاری دوره عملی مربیگری درجه ۳ تکواندو به میزبانی قم

دوره عملی مربیگری درجه ۳ تکواندو ۷ استان کشور به میزبانی خانه تکواندوی شهیدان برجعلی زاده قم در حال برگزاری است.

دوره عملی مربیگری درجه ۳ تکواندو ۷ استان کشور به میزبانی خانه تکواندوی شهیدان برجعلی زاده قم در حال برگزاری است.

دوره عملی مربیگری درجه ۳ تکواندو کشور با حضور ۲۸ ورزشکار از ۷ استان کشور از چهاردهم تا ۲۰ آبان ماه در خانه تکواندوی شهیدان برجعلی زاده در حال برگزاری است.

در این دوره دروس فرم و فلسفه تکواندو هان مادانگ و قوانین و اصول مبارزه و آمادگی جسمانی تدریس می شود.

در این دوره آقایان بهشتی از اصفهان، اسدالهی از تهران و متین فراز اصفهان به تدریس دروس می پردازند.

مدیر این دوره محمد حسین ربانی ومدیر آموزش آن  محمد صادق حیدرزاده است.

خاطرنشان می‌شود دوره نظری این دوره بعد از اتمام دوره عملی به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.