مشکلات خیابان خرم قم نیازمند همراهی دستگاه‌های متولی است

معاون امور زیربنایی منطقه چهار شهرداری قم با اشاره به مشکلات فاضلاب ساکنان خیابان خرم، در منطقه 4 شهرداری قم، گفت: احداث زه کش از نظر قانونی بر عهده شهرداری نیست و برای شهرداری در حوزه آب‌های سطحی و جاری مأموریت تعریف‌شده است.

معاون امور زیربنایی منطقه چهار شهرداری قم با اشاره به مشکلات فاضلاب ساکنان خیابان خرم، در منطقه 4 شهرداری قم، گفت: احداث زه کش از نظر قانونی بر عهده شهرداری نیست و برای شهرداری در حوزه آب‌های سطحی و جاری مأموریت تعریف‌شده است.

به گزارش شهرنیوز، احمد باباجانی با اشاره به مشکلات فاضلاب ساکنان خیابان خرم، در منطقه ۴ شهرداری قم، اظهار داشت: احداث زه کش از نظر قانونی بر عهده شهرداری نیست و برای شهرداری در حوزه آب‌های سطحی و جاری مأموریت تعریف‌شده است.

وی با بیان اینکه زه‌کش کنونی خیابان خرم، به خاطر ورود و اختلاط فاضلاب در آن هیچ کارایی خاصی ندارد خاطرنشان کرد: لازم است تا شبکه زه‌کش جدید توسط دستگاه‌های مسئول اجرا شود.

معاون امور زیربنایی منطقه چهار شهرداری قم تصریح کرد: مشکل فاضلاب یکی از معضلات مهم شهر قم بوده که لازم است دستگاه‌های متولی نسبت به آن تدبیر و چاره‌اندیشی کنند.