اهدای عضو دختر افغانستانی به هم‌وطنان خود در قم

خانواده دختر جوان 24 ساله تبعه افغانستان با اهدای اعضای بدن فرزند خود به چندین بیمار بدحال اتباع افغانی، زندگی و امید دوباره بخشید.

خانواده دختر جوان 24 ساله تبعه افغانستان با اهدای اعضای بدن فرزند خود به چندین بیمار بدحال اتباع افغانی، زندگی و امید دوباره بخشید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم،  دوازدهمین اهدای عضو  ماندگار سال ۱۴۰۱ استان قم، مربوط به یک دختر جوان ۲۴ ساله تبعه کشور افغانستان بود که به علت مسمومیت دارویی دچار ایست قلبی تنفسی شد.

وی در بخش ICU مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی بستری بود و با وجود تلاش پزشکان و‌ کادر درمان متاسفانه دچار مرگ مغزی شد.

پس از اعلام مرگ مغزی توسط کارشناسان، با رضایت خانواده نوعدوستش، اعضای بدن این دختر جوان اهدا و اعضای حیاتی این فرشته جانبخش به چندین بیمار بدحال اتباع افغانی، زندگی و‌ امید دوباره بخشید.