میرقاسم مومنی:

جمهوری خواهان اکثریت کنگره را به دست می اورند

یک کارشناس مسائل بین الملل می گوید: انتخابات این دوره کنگره بسیار حائز اهمیت است چون سرنوشت ریاست جمهوری بعدی در کنگره مشخص می شود. به دلیل کهولت سن بایدن و مشکلات جسمی و روحی که پیش آمده است و به این دلیل که شاید آقای بایدن نتواند در دوره دوم ریاست جمهوری اش شرکت کند و شاید ترامپ باز بخواهد وارد رقابت شود و مسائلی نظیر پرونده هسته ای ایران و مساله اوکراین و مساله روسیه و بحران انرژی و بحران کره شمالی و اختلافات چین و تایوان همه از جمله مواردی است که حساسیت چینش کنگره را در این دوره بالا می برد و رقابت های بسیار حساسی پیش رو است.

یک کارشناس مسائل بین الملل می گوید: انتخابات این دوره کنگره بسیار حائز اهمیت است چون سرنوشت ریاست جمهوری بعدی در کنگره مشخص می شود. به دلیل کهولت سن بایدن و مشکلات جسمی و روحی که پیش آمده است و به این دلیل که شاید آقای بایدن نتواند در دوره دوم ریاست جمهوری اش شرکت کند و شاید ترامپ باز بخواهد وارد رقابت شود و مسائلی نظیر پرونده هسته ای ایران و مساله اوکراین و مساله روسیه و بحران انرژی و بحران کره شمالی و اختلافات چین و تایوان همه از جمله مواردی است که حساسیت چینش کنگره را در این دوره بالا می برد و رقابت های بسیار حساسی پیش رو است.

دکتر میرقاسم مومنی در گفت وگو یی در پاسخ به این سوال که نقش انتخابات آتی آمریکا در معادلات جهانی چیست؟ آیا انتخابات کنگره با پیروزی اکثریت جمهوری خواهان یا دموکرات ها چه تاثیری بر انتخابات 2024 می تواند داشته باشد؟ اظهار داشت: بحث انتخابات کنگره آمریکا نقشی اساسی دارد. کنگره قلب تصمیم گیری و تصمیم سازی و مدیریت کلان آمریکا را بر عهده دارد. کنگره است که مصوبات و قوانین را آماده می کند و به سنا می فرستد. کنگره در طول تاریخ حیات سیاسی آمریکا نقش مهمی داشته است. احزاب سیاسی مهم آمریکا که جمهوری خواهان و دموکرات ها هستند همیشه سعی می کردند کنگره را در دست داشته باشند چون کنگره بحث تصویب قوانین و بودجه نقش اصلی را بر عهده دارد. به همین جهت در دوره فعلی با توجه به بحران هایی که بعد از پایان دوره چهار ساله آقای ترامپ پیش آمد و حمله ای که به کنگره انجام شد و بحرانی که در تاریخ آمریکا بی سابقه بود کنگره نقش بیشتر و بهتر و مهمتری را بر عهده گرفت زیرا جمهوری خواهان به دنبال تصاحب اکثریت در کنگره هستند تا با این روش بتوانند در مقابل سیاست های دموکرات ها و بایدن قرار بگیرند و در این دو سال باقیمانده اقدامات خود را انجام بدهند و در واقع ترمزی در برابر سیاست های بایدن بگیرند.

وی افزود: دموکرات ها نیز به دنبال حضور پر رنگ در کنگره هستند تا بتوانند خود را برای انتخابات 2024  آماده کنند. از این رو انتخابات این دوره کنگره بسیار حائز اهمیت است چون سرنوشت ریاست جمهوری بعدی در کنگره مشخص می شود. به دلیل کهولت سن بایدن و مشکلات جسمی و روحی که پیش آمده است و به این دلیل که شاید آقای بایدن نتواند در دوره دوم ریاست جمهوری اش شرکت کند و شاید ترامپ باز بخواهد وارد رقابت شود و مسائلی نظیر پرونده هسته ای ایران و مساله اوکراین و مساله روسیه و بحران انرژی و بحران کره شمالی و اختلافات چین و تایوان همه از جمله مواردی است که حساسیت چینش کنگره را در این دوره بالا می برد و رقابت های بسیار حساسی پیش رو است به عقیده من در این دوره جمهوری خواهان موفق خواهند شد اکثریت کنگره را به دست بیاورند با توجه به ضعف هایی که دموکرات ها در مدیریت کلان کشور داشتند و همچنین مساله جنگ اوکراین که نتوانستند از جنگ جلوگیری کنند و بحران انرژی ایجاد شده همه کفه ترازوی رقابت ها را به نفع جمهوری خواهان سنگین می کند.

هر دو جناح آمریکا حمایت از اوکراین را در دوره خود ادامه خواهند داد

مومنی در خصوص اینکه آیا نتایج جنگ اوکراین نیز در این بین تاثیر گذار است؟ گفت: جنگ اوکراین در آمریکا مساله ای ملی است. چه جمهوری خواه و چه دموکرات هر کسی بر سر کار بیاید از اوکراین حمایت خواهد کرد اما نوع رفتار ها با هم فرق خواهد داشت. مهار روسیه مساله آمریکا است. آقای ترامپ گفته است نیازی به جنگ نبود و می توانستیم مساله اوکراین را با روس ها و به طریق مذاکره حل کنیم. ایشان شیوه گفت و گو و ارتباطاتی با روس ها داشت و عقیده دارد می توانست این مساله را حل کند ولی دموکرات ها به اوکراین کمک نظامی کردند. در اصل مساله حمایت از اوکراین امروز مساله ای بین المللی است. آمریکا امروز پرچمدار این حرکت است و اروپا دنباله رو آمریکا است و هر دو جناح آمریکا نیز حمایت از اوکراین را در دوره خود ادامه خواهند داد. /شفقنا