لزوم افزایش اختیارات مدیریت شهری در برنامه هفتم کشور؛

شهردار قم: به مدیریت شهری اعتماد کنید

شهردار قم با تأکید برافزایش اختیارات مدیریت شهری در برنامه هفتم کشور گفت: اگر اختیارات مدیریت شهری به‌خوبی و در جایگاه درست آن دیده شود، مشخص می‌شود وظیفه مدیریت شهری کجا بوده و باید جوابگو باشد.

ارائه پیشنهادات ۴۰ گانه شهردار قم برای برنامه‌ ششم توسعه و بودجه ۱۴۰۲ کشور

شهردار قم با تأکید برافزایش اختیارات مدیریت شهری در برنامه هفتم کشور گفت: اگر اختیارات مدیریت شهری به‌خوبی و در جایگاه درست آن دیده شود، مشخص می‌شود وظیفه مدیریت شهری کجا بوده و باید جوابگو باشد.

به گزارش شهرنیوز، دکتر سیدمرتضی سقائیان‌نژاد در آئین اختتامیه نشست مشترک شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور، اظهار کرد: ۷۱ درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند و در این راستا این سوال مطرح می‌شود که جایگاه مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه کجاست؟

وی با بیان اینکه در این نشست صحبت از تمرکززدایی شد، اما در واقع موضوع تراکم زدایی است، ادامه داد: اختیارات شوراها رو به کاهش است و در این راستا جایگاه مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه باید سرفصل جداگانه‌ای داشته باشد.

شهردار قم تصریح کرد: احکام برنامه هفتم توسعه باید بر اساس ماهیت برنامه‌ای تدوین شود، نه اینکه در قالب رفع یک مشکل و مسئله مقطعی باشد.

وی با تأکید بر اینکه باید بررسی کرد درصد اجرای شش برنامه توسعه چقدر بوده است و سپس آن را با برنامه کلان‌شهرها مقایسه کنیم، خاطرنشان کرد: به مدیریت شهری اعتماد و شوراها را تقویت کنیم.

سقائیان‌نژاد با بیان اینکه باید جایگاه شوراها را روشن کنیم، افزود: جدایی بین شهرداری و دولت وجود ندارد، به‌طوری‌که اقدامات مدیریت شهری به نام دولت است‌.

همچنین دکتر سیدمرتضی سقاییان نژاد در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مهم‌ترین هدف از برگزاری این نشست تعیین بودجه ۱۴۰۲ کشور بوده و تلاش شده مطالبات شهرها  به‌عنوان مجریان اصلی برنامه‌ها در شهرها مطرح و پیگیری شود.

وی با تأکید بر شناخت چالش‌های برنامه‌های قبلی افزود: تا امروز ۶ برنامه در کشور اجراشده که اگر بخواهیم با دید مثبت آن را ارزیابی کنیم، تنها ۳۰ درصد آن اجرای شده است، درحالی‌که در شهرهایی مانند قم و اصفهان بیش از ۹۰ درصد برنامه‌ها اجرایی شده است.

شهردار قم با تأکید بر دیده شدن برنامه‌های بودجه سال ۱۴۰۲ در برنامه اول بیان کرد: در برنامه هفتم نباید چیزی از بودجه شهرها کم شود و این رویه که در هر برنامه سهم شهرها کم می‌شود باید متوقف‌شده و سهم و جایگاه شهرها به‌درستی مشخص شود.

وی با بررسی دوباره ۶ برنامه گذشته در کشور و تحقق ۳۰ درصدی آن تصریح کرد: متأسفانه در هر برنامه مسئولیت و انتظارت از مدیریت شهری بیشتر شده، درحالی‌که اختیارات مدیریت شهری و بودجه به شهرها داده نمی‌شود و اگر قرار است جایی از بودجه کسر شود، باید در جای دیگر جبران شده و تعادل برقرار شود.

دکتر سقاییان نژاد اذعان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی و بررسی‌ها، ۲۰ مورد از اقداماتی که در برنامه ششم باید انجام شود و ۲۰ مورد نیز برای بودجه ۱۴۰۲ مشخص و لیست و ارائه‌شده تا در کارگروه‌ها بررسی و تا هفته آینده نتیجه آن اعلام خواهد شد.

وی با تأکید بر لحاظ شدن ۴۰ مورد پیشنهادی خاطرنشان کرد: آنچه در برنامه ششم جامانده و باید در برنامه هفتم لحاظ شود در این ۴۰ مورد پیشنهاد دیده‌شده و باید در سرفصل‌های سیاست‌های برنامه هفتم جایگاه مدیریت شهری به‌خوبی و درستی مشخص شود.

شهردار قم در پایان با تأکید برافزایش اختیارات مدیریت شهری گفت: اگر اختیارات مدیریت شهری به‌خوبی و در جایگاه درست آن دیده شود، مشقوقات مختلف از آن در بحث‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خدماتی بازخواهد شد و مشخص می‌شود وظیفه مدیریت شهری کجا بوده و باید جوابگو باشد.