آرین‌منش پاسخ داد:

چگونه خشم سیاسی به عصیان سیاسی تبدیل می‌شود؟

در دنیای امروزی با جهانی مواجه هستیم که هر سوی آن به تکنولوژی و پیشرفت نرم افزار ها ختم می شود. جهانی که در آن بحث شکاف بین نسلی بیش از هر چیز دیگری به چشم می آید ؛ چرا که هر دوران از دهه ها نسبت به دهه پیشین خود عملکرد ها و اتفاقات متفاوت تری را پشت سر گذاشته است. در این بین جوانانی هستند که نسبت به دهه‌های پیشین خود قابل قیاس نیستند و بزرگ‌شده فضای مجازی هستند. در این مورد عواملی که از فضای مجازی بر فرد تاثیر می گذارد بسیار فراتر و بیشتر از مواردی است که فرد در خانواده تجربه کرده یا یاد می‌گیرد.

در دنیای امروزی با جهانی مواجه هستیم که هر سوی آن به تکنولوژی و پیشرفت نرم افزار ها ختم می شود. جهانی که در آن بحث شکاف بین نسلی بیش از هر چیز دیگری به چشم می آید ؛ چرا که هر دوران از دهه ها نسبت به دهه پیشین خود عملکرد ها و اتفاقات متفاوت تری را پشت سر گذاشته است. در این بین جوانانی هستند که نسبت به دهه‌های پیشین خود قابل قیاس نیستند و بزرگ‌شده فضای مجازی هستند. در این مورد عواملی که از فضای مجازی بر فرد تاثیر می گذارد بسیار فراتر و بیشتر از مواردی است که فرد در خانواده تجربه کرده یا یاد می‌گیرد.

جواد آرین منش، فعال سیاسی اصولگرا، در گفتگو با «خبرسراسری» در تحلیل مطالبات نسل کنونی گفت: «خشم یک احساس ترس درون انسان است که وقتی از کنترل خود خارج می شود، به یک رفتار مخرب تغییر شکل می‌دهد. این خشونت می‌تواند علل و عوامل درونی یا بیرونی نیز داشته باشد که در این فرد ممکن است بر اثر شرایطی که محیط بر او تحمیل کرده است و همچنین مسائل و مشکلات متعدد در این زوایا ، او را دچار نوعی از بحران روحی کند که واکنشش به صورت خشم تجلی پیدا کند. عواملی مانند فقر، فشار سیاسی، محدودیت‌ها و مشکلات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی که دست به دست هم داده اند تا باعث به وجود آمدن خشم در جوانان ما شود. فقر، فساد، تبعیض و… از جمله این موارد است و در نظر داشته باشیم اگر شرایط مذاکره و امکان طرح مسئله فراهم نشود خشم امروزی به عصیان تبدیل می‌شود».

او ادامه داد: «در بحث شکاف نسلی که در ۱۰ سال اخیر مهم ترین آن حاکم شدن فضای مجازی در فکر و ذهن جوانان ما شده، تحولاتی ایجاد کرد که امروزه بزرگسالان نمی‌توانند آن را درک کنند و به موضع دوران خودشان هستند تا زبان جوانان امروز؛ جهانی متفاوت از نسل دهه های ۳۰ ، ۴۰ و یا حتی دهه ۵0. بنابراین مفاهمه و گفتگو به درستی صورت نمی گیرد و باعث ایجاد یک نوعی از شکاف بین نسل امروز و نسل گذشته شده است. پس افرادی که در این دو جهان متفاوت زندگی می‌کنند آیده‌آل‌ها، خواسته‌ها و تمایلاتشان با یکدیگر کاملا متفاوت است و همین موضوع هم به نظر من نوعی از عصیانگری را حاکم کرده است».

این فعال سیاسی همچنین بیان کرد: «پیش از این مسائل هم مشکلاتی مانند بیکاری، فقدان چشم اندازه روشن از آینده و نا امیدی و مسائلی از این دست ، بر جوانان امروز ما چیره شد که بیشتر باعث ایجاد این شکاف و اختلاف ها شد ، به طوری که احساس می کنند نظام جمهوری اسلامی  پاسخگوی مطالباتشان نیست و باعث تفکری رادیکالی شده که در ادامه آن عبور از جمهوری اسلامی را شعار می دهند و در واقع این موارد در جامعه دیده می سود. پس به طور کل در همه دوران ها ، جوانان تفکراتشان با نسل پیشین متفاوت بوده است. اما اتفاقی که در سال های اخیر افتاده که یک مورد حاکمیت مطلق فضای مجازی و بعد وقفه ای دوساله که توسط کرونا ایجاد شد ، منجر به ارتباط مجازی شد به طوری که دانش آموزان و دانشجویان ما به طور کل در فضای مجازی بودند تا ارتباط رو در رو. همچنان که سرعت پیشرفت نرم افزارها و پلتفرم ها یا به اصلاح شرایط جدید فضای مجازی هم دور از اندیشه نیست. پس تفاوت بین اندیشه ها و تفکرات و تمایلات ، نسبت به نسل های گذشته میلی شدید تر یافت که منجر به عمیق تر شدن این شکاف بین نسلی شد ، حتی شرایط به نحوی شده است که مفاهمه میان پدر و فرزند، مادر و فرزند به سختی صورت می‌گیرد».

آرین منش درباره انباشت مشکلات موجود در جامعه اظهار کرد: «امروزه، ما با جامعه ای مواجه هستیم که انباشتی از مطالبات حل نشده در آن وجود دارد. فقر، فساد، تبعیض، فاصله طبقاتی و تورم لجام‌ گسیخته وحشتناک که نارضایتی همه خانوارها را برانگیخته از این دست مسائل است. من یک نظرسنجی دیدم که طبق آن ، ۸۳ درصد مردم از شرایط موجود در کشور ناراضی هستند؛ در نتیجه این نارضایتی ها بر فضای عمومی کشور حاکم است. اگرچه دولت با این حجم از مطالبات نمی تواند پاسخگوی تمام این نیاز ها باشد ولی بایستی یک اولویت بندی در بحث مطالبات و مشکلات مردم انجام بدهد و توانایی خودش را حداقل صرف بخشی از مشکلات ، که از مشکل عمده مردم است مبذول کند. در این برهه سفره مردم بسیار کوچک شده و معیشتشان به مخاطره افتاده است به طوری که زندگی عادی مردم به سختی میگذرد و از طرفی ریزش شدید طبقه متوسط به سمت طبقه فقیر اتفاق افتاده است ، یعنی حداقل ۲۳ تا ۲۴ میلیون نفر زیر خط فقر قرار گرفتند».

او در پایان با ارائه راهکارهایی گفت: «اگر انجام یک اولویت بندی صورت بگیرد و بخشی از مشکلات مردم حل بشود و از طرفی فضا در عرصه سیاسی به جای فضای فشار، تهدید، دستگیری، خشونت و… فضای گفت‌وگو حاکم شود. این مسئله از طریق تقویت نهاد های میانی و مدنی احزاب سیاسی میسر است ، یعنی در اصل بها دادن به اصناف، تشکل‌ها، کانون های صنفی، فرهنگی، سیاسی و امثال این ها ، وقتی فعال باشند و واسطه ای شوند میان مردم و حاکمیت که در نهایت مطالبات اقشار گوناگون خصوصا جوانان مورد شناسایی قرار گیرد ، به عنوان یک راهکار در این حوزه می توان آن را عملی کرد. چون امروز جوانان ما احساس می کنند که حذف شده و توجهی به آن ها نمی شود پس بنابراین برای اعلام موجودیت خودشان بایستی حرکاتی انجام دهند ، که گاهی و در مواردی این حرکات منجر به فوران خشونت می شود».