معاون جهاددانشگاهی قم عنوان کرد:

محلات قم برای تخصیص بودجه بهینه رتبه‌بندی می‌شوند

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد استان قم از اجرای طرح مطالعاتی رتبه بندی محلات شهرقم با همکاری مرکز پژوهش های شهرداری کلانشهر قم خبر داد.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد استان قم از اجرای طرح مطالعاتی رتبه بندی محلات شهرقم با همکاری مرکز پژوهش های شهرداری کلانشهر قم خبر داد.

علی حسینی در گفتگو با ایسنا گفت: طرح مطالعاتی ارائه خدمات مشاوره ای تدوین مدل رتبه بندی محله های شهر قم با هدف تخصیص بهینه بودجه بر اساس توسعه یافتگی محلات با همکاری مرکز پژوهش های شهرداری و حمایت اعضای شورای شهر کلانشهر قم، اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: مهرماه امسال، مرکز پژوهش های شهرداری قم و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) واحد استان قم؛ تفاهم نامه همکاری در زمینه های مطالعات و پژوهش های حوزه شهری و علوم اجتماعی انعقاد کردند که؛ طرح پژوهشی اولویت بندی محلات شهرقم بر اساس توسعه یافتگی از جمله اولین همکاری های مشترک این دو نهاد ذیل تفاهم نامه مذکور می باشد.

حسینی گفت: این طرح که اولین بار است در شهر قم اجرایی می شود؛ محلات ۱۲۰گانه شهر مورد بررسی قرار می گیرند؛ تا بر اساس شاخص های توسعه شهری، محلات شهر بر اساس میزان توسعه یافتگی رده بندی شوند.

معاون جهاددانشگاهی قم، افزود: طرح اولویت بندی محلات شهرقم در بازه زمانی دو ماهه از ابتدای آذرماه توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) واحد استان قم در دست اجرا قرار گرفته است که در نهایت به منظور ارتقاء نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی به مدیران شهرداری شهر قم ارائه خواهد شد.