ضرورت آمادگی دستگاه های استان برای مقابله با بحران در زمستان

احتمال بارش سنگین در یک شبانه‌‌روز

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم با بیان اینکه باید تمام دستگاه‌ها آماده باشند و از تجربیات سال‌های گذشته استفاده کنیم تا کمتر غافلگیر شویم، گفت: با توجه به تغییر اقلیم در سال‌های گذشته پیش‌بینی می‌کنیم تمام بارندگی که در سه ماه پاییز نداشتیم در یک شبانه‌روز رخ‌ دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم با بیان اینکه باید تمام دستگاه‌ها آماده باشند و از تجربیات سال‌های گذشته استفاده کنیم تا کمتر غافلگیر شویم، گفت: با توجه به تغییر اقلیم در سال‌های گذشته پیش‌بینی می‌کنیم تمام بارندگی که در سه ماه پاییز نداشتیم در یک شبانه‌روز رخ‌ دهد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، محسن اروجی در مانور عملیات زمستانی شهرداری قم که در مرکز پایش هوشمند و پشتیبانی ماشین‌آلات خدمات شهری برگزار شد، با تشکر از اقدامات شهرداری در حوزه مدیریت بحران اظهار داشت: شهرداری قم در چند سال گذشته در حوزه مدیریت بحران عملکرد خوبی داشته و امروز آمادگی شهر در مقابله با بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی در سطح خوبی است.

وی با اشاره به آغاز فصل زمستان افزود: برگزاری مانورها اعلام و سنجش آمادگی شهر در بحران‌هاست و با توجه به تغییر اقلیم در سال‌های گذشته پیش‌بینی می‌کنیم تمام بارندگی که در سه ماه پاییز نداشتیم در یک ۲۴ ساعت رخ‌داده و این اتفاق نیاز به آمادگی کامل شهر دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم تصریح کرد: این جلسات برای سنجش آمادگی شهر در همه دستگاه‌هاست تا در زمان بحران آمادگی کامل داشته باشیم زیرا در چندسال گذشته در بعضی از بحران‌ها غافل‌گیر شده‌ایم اما در حوادث طبیعی مانند بارندگی به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم تا حدودی حوادث را پیش‌بینی کنیم.

وی به پیش‌بینی شروع بارندگی از روز جمعه دوم دی اشاره کرد و گفت: همین پیش‌بینی‌ها کمک می‌کند تا شهر آمادگی خود را بالا ببرد و باید تمام دستگاه‌ها آماده باشند و از تجربیات سال‌های گذشته استفاده کنیم تا کمتر غافلگیر شویم.