سبحانی ثابت، عضو شورای شهر قم:

شهرداری قم برای مقابله با بحران‌های زمستانی آماده است

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم گفت: نمایش آمادگی شهر در ایجاد اعتماد در مردم بسیار مهم است تا بدانند شهرداری در صورت هر گونه مشکل و بحران در زمستان است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم گفت: نمایش آمادگی شهر در ایجاد اعتماد در مردم بسیار مهم است تا بدانند شهرداری در صورت هر گونه مشکل و بحران در زمستان است.

به گزارش شهرنیوز، سید مجتبی سبحانی ثابت در مانور عملیات زمستانی شهرداری که در مرکز پایش هوشمند و پشتیبانی ماشین‌آلات خدمات شهری برگزار شد، با تأکید بر آمادگی شهر برای مقابله با بحران‌ها اظهار داشت: گام نخست در مقابله با بحران‌ها شناسایی درست امکانات و توانمندی شهر در مقابله با حوادث طبیعی و غیرطبیعی شهر است.

وی شاخص حرکت به سمت شهر ایمن را شناسایی ظرفیت‌های شهر دانست و افزود: برای مقابله با حوادثی مانند آب‌‌گرفتگی لازم است تمام تجهیزات و امکانات شهر به‌صورت شفاف و کامل مشخص باشد و اجرای مانور زمستان شهرداری یکی از اقدامات خوب برای آمادگی و شناخت ظرفیت‌های شهر است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: نمایش آمادگی شهر در ایجاد اعتماد در مردم بسیار مهم است تا بدانند در صورت هر گونه مشکل و بحران شهر برای مقابله با آن آماده بوده و می‌توانند با آرامش خاطر زندگی کنند و خسارت مالی یا جانی آن‌ها را تهدید نمی‌کند.