رئیس شیفت مرکز راهبری کنترل گاز کشور اعلام کرد؛

پیش بینی افزایش مصرف صد میلیون متر مکعب گاز در هفته آینده

رئیس شیفت مرکز راهبری کنترل گازکشوربا اشاره به ورودجبهه هوای سردبه کشور در هفته آینده گفت:با توجه به کاهش دمای هواپیش بینی می‌کنیم حدود صدمیلیون مترمکعب افزایش مصرف گاز را داشته باشیم.

رئیس شیفت مرکز راهبری کنترل گازکشوربا اشاره به ورودجبهه هوای سردبه کشور در هفته آینده گفت:با توجه به کاهش دمای هوا پیش بینی می‌کنیم حدود صدمیلیون مترمکعب افزایش مصرف گاز را داشته باشیم.

به گزارش صدا و سیما، رئیس شیفت مرکز راهبری کنترل گاز کشور گفت: با توجه به اینکه هفته آینده یک جبهه هوای سردی وارد کشور می‌شود و کاهش دمای قابل ملاحظه‌ای را داریم و پیش بینی می‌کنیم حدود صد میلیون متر مکعب افزایش مصرف گاز را داشته باشیم و این کار را سخت می‌کند.

آقای ایزدی گفت: از مردم می‌خواهیم با صرفه جویی در مصرف گاز، کمک کنند تا از این شرایط سخت عبور کنیم و مشکلی برای هیچکدام از مصرف کنندگان و در سرشاخه‌ها و نقاط انتهایی شبکه نیفتد.

آقای ایزدی بخش در ارتباط با رسانه ملی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده حدود ۵۹۰ میلیون مترمکعب ثبت شده و اگر بخواهیم مقایسه کنیم پنج شنبه هفته گذشته مصرف حدود ۵۵۸ میلیون مترمکعب بوده که افزایش ۶ درصدی نسبت به هفته گذشته را نشان می‌دهد و اگر بخواهیم با سال قبل مقایسه کنیم حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: دیتاهایی که از همه پالایشگاه‌ها تولید می‌شود در این مرکز جمع آوری و پردازش می‌شود، عمده تولید گاز در نیمه جنوبی کشور است و حدود ۷۰ درصد گاز در پالایشگاه عسلویه تولید می‌شود و در کنار آن پایشگاه پارسیان و کنگان را داریم و دو تا از پالایشگاه‌های دیگر که در شمال شرق کشور یعنی پالایشگاه خانگیران و در غرب کشور نیز پالایشگاه ایلام را داریم و تمامی دیتاهای این پالایشگاه‌ها جمع آوری و پردازش می‌شود.