برگزیدگان رشته تفنگ و تپانچه بادی قم معرفی شدند

رئیس هیئت تیراندازی استان قم گفت: با برگزاری آخرین هفته از هشتمین دوره مسابقات لیگ استانی نفرات برتر رشته تفنگ و تپانچه بادی معرفی شدند.

رئیس هیئت تیراندازی استان قم گفت: با برگزاری آخرین هفته از هشتمین دوره مسابقات لیگ استانی نفرات برتر رشته تفنگ و تپانچه بادی معرفی شدند.

محمد جواد متقیان نژاد گفت: آخرین هفته از هشتمین دوره مسابقات لیگ استانی تیراندازی استان قم امروز خاتمه یافت و نفرات برتر معرفی شدند.

رئیس هیئت تیراندازی استان قم عنوان کرد: هشتمین دوره مسابقات لیگ استانی، از اوایل مردادماه امسال با حضور ۳۴ تیرانداز در دو بخش آقایان و بانوان در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی آغاز شد.

او ادامه داد: تیراندازان در ۱۱ هفته با هم به رقابت پرداختند و هفته آخر این مسابقات در محل باشگاه تیراندازی شهید مهدی زین الدین برگزار با معرفی نفرات برتر در ۲ بخش حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای به پایان رسید.

متقیان نژاد نفرات برتر بخش‌های مختلف را به شرح زیر معرفی کرد:

نفرات برتر در بخش تفنگ بادی نیمه حرفه‌ای:
فاطمه شهابی با ۲۴ امتیاز مقام اول
محدثه نعمتی با ۲۰ امتیاز مقام دوم
ریحانه الماسی با ۱۹ امتیاز مقام سوم

بخش تپانچه بادی نیمه حرفه‌ای:
رضا عسگری با ۲۰ امتیاز مقام اول
فاطمه فهیمی با ۲۰ امتیاز مقام دوم
لادن شاه‌مرادی با ۲۰ امتیاز مقام سوم

بخش تپانچه بادی حرفه‌ای:
سید ماجد موسوی با ۱۹ امتیاز مقام اول
جعفر غفار با ۱۹ امتیاز مقام دوم
فاطمه حسینی با ۱۵ امتیاز مقام سوم

بخش تفنگ بادی حرفه‌ای:
نرجس کولی‌وندی با ۲۱ امتیاز مقام اول
حامد غرباقی با ۱۹ امتیاز مقام دوم
الهه کلهر با ۱۵ امتیاز مقام سوم