قم برای نخستین بار در لیگ برتر شمشیربازی شرکت می کند

رئیس هیئت شمشیربازی استان قم از حضور تیم شمشیربازی قم برای نخستین بار در لیگ برتر کشور خبرداد.

رئیس هیئت شمشیربازی استان قم از حضور تیم شمشیربازی قم برای نخستین بار در لیگ برتر کشور خبرداد.

علی قنبری در گفتگویی اظهار داشت: تیم شمشیر بازی استان قم حضور خود را برای اولین بار در لیگ برتر کشور تجربه خواهد کرد.

رئیس هیئت شمشیربازی استان قم بیان کرد: تیم شمشیر بازی استان قم در مسابقات لیگ برتر کشور که در بهمن ماه شروع خواهد شد در اسلحه فلوره با ترکیبی از جوانان بومی و بازیکنان با تجربه حضور خواهد یافت.

وی ابراز داشت: نماینده شمشیربازی استان قم با نام باشگاه «صنایع گچ نگین قم» در مسابقات لیگ برتر این رشته ورزشی شرکت خواهد کرد.

قنبری یادآور شد: این تیم شامل ۶ بازیکن است که بیشتر اعضای این تیم بومی بوده و اولین بار تجربه بازی در چنین سطحی را تجربه خواهند کرد.