مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم خبرداد:

جزای نقدی میلیاردی سزای قاچاقچی پارچه در قم

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از مجازات میلیاردی قاچاقچی پارچه در قم خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از مجازات میلیاردی قاچاقچی پارچه در قم خبر داد.

مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم امروز ۱۷دی ماه طی سخنانی گفت: عوامل و مامورین ناجا در حین کنترل خودروهای عبوری در مبادی ورودی استان به یک دستگاه خودروی سنگین حامل پارچه مظنون که پس از بررسی مدارک راکب خودرو مشخص گردید بار محموله (انواع پارچه) قاچاق می باشد فلذا مراتب جهت سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال گردید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: با تشکیل پرونده، شعبه رسیدگی کننده ضمن احضار متهم،  به دلیل عدم ارائه مدارک مثبته گمرکی، اتهام قاچاق را محرز و مسلم دانسته؛ متهم را علاوه بر ضبط محموله مکشوفه قاچاق به نفع دولت، به پرداخت مبلغ ۳۵ میلیارد و ۳۶۵ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۲۰۸ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.

وی همچنین در ادامه تصریح کرد: براساس قانون، محموله مکشوفه قاچاق توسط مرجع کاشف، تحویل اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان گردید.