عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:

اهتمام نسبت به جهاد تبیین از الزامات غلبه بر دشمن در جنگ ترکیبی است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: اهتمام نسبت به جهاد تبیین از جمله مهم ترین الزامات غلبه بر دشمن در جنگ ترکیبی است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: اهتمام نسبت به جهاد تبیین از جمله مهم ترین الزامات غلبه بر دشمن در جنگ ترکیبی است.

حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی در گفتگو با شبستان از استان قم با اشاره به این که امروز شاهد یکی از پیچیده ترین نبردهای فکری، عقیدتی و فرهنگی دنیای استکبار علیه انقلاب اسلامی ایران هستیم، اظهار داشت: در گذشته جنگ های نظامی، ابعاد و مختصات و عوارض مخصوص به خود را داشت اما امروزه نظاره گر جنگ های ترکیبی یا هیبریدی در دنیا هستیم از جمله علیه انقلاب و نظام اسلامی که بارها مقام معظم رهبری در بیانات و رهنمودهای خویش به این موضوع اشاره فرموده اند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: در واقع دشمن در وضع فعلی به جنگ یک سویه و یک طرفه بسنده نمی کند بلکه از جهات و منظرهای گوناگون به دنبال تحقق اهداف خود است و لذا مجموعه ای از موارد مختلف و موضوعات گوناگون را که می تواند به شکست طرف مقابل حاصل شود، احیا می کند که از آن جمله می توان به بحث تاثیرگذاری بر افکار عمومی، دروغ و فریب در فضای مجازی با ابزار رسانه و شبکه های اجتماعی، تشدید فشار اقتصادی، استفاده از اهرم های مربوط به فشار اجتماعی و … اشاره کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: به دیگر سخن، در چنین نبردی دشمن ابزارهای هم عرض و مختلف در یک زمان با یک فرماندهی واحد را مورد استفاده قرار می دهد تا در نهایت بتواند کشور و نظامی را که با یک جنگ بسیط و یکسویه شکست نمی خورد با جنگ ترکیبی شکست دهد یا حداقل بتواند به آن ضربه جدی وارد نماید.

وی بیان داشت: از سوی دیگر باید توجه داشت از آن جا که جنگ ترکیبی یک جنگ یک طرفه نیست و از ابزار واحدی به نام سلاح و شمشیر، تفنگ و… در آن استفاده نمی شود،لذا باید در مواجهه با این جنگ نیز یک مواجهه ترکیبی داشت یعنی از یک فرماندهی واحد و متمرکز در حوزه های مختلف و متنوع با ابزارهای مورد استفاده دشمن بهره بُرد.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی در خاتمه گفت: به طور خاص ما باید روی بحث جهاد تبیین و نهضت بصیرت افزایی تمرکز کنیم چرا که همان طور که رهبر عزیزمان نیز فرمودند جهاد تبیین امروز یک فریضه فوری و قطعی به شمار می رود و هر کس در هر لباس و جایگاه و مسئولیتی که هست نباید از این مهم غفلت کند.