پرداخت تسهیلات برای رونق تولید و اشتغال استان قم

در سال مالی جاری۳۴۰ میلیارد تومان تسهیلات در راستای رونق تولید و اشتغال استان قم به واحد‌های صنعتی پرداخت شده است.

در سال مالی جاری۳۴۰ میلیارد تومان تسهیلات در راستای رونق تولید و اشتغال استان قم به واحد‌های صنعتی پرداخت شده است.

در سال مالی جاری۳۴۰ میلیارد تومان تسهیلات در راستای رونق تولید و اشتغال استان قم با مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به واحد‌های صنعتی پرداخت شده است.

این تسهیلات ۳۴۰ میلیارد تومانی در قالب تبصره ۱۸ تأمین سرمایه در گردش واحدها، راه اندازی واحد‌های صنعتی جدید، توسعه خطوط تولید، تثبیت اشتغال و ایجاد فرصت شغلی جدید را به دنبال دارد.

تسهیلات تبصره ۱۸، ۲ تا ۴ درصد یارانه دارد به واحد‌های پرداخت می‌شود امکان توسعه راه اندازی خطوط جدید را داشته باشند.

معاون طرح و برنامه سازمان صمت استان قم گفت: این تسهیلات۲ تا ۴ درصد یارانه دارد به واحد‌های پرداخت می‌شود که امکان توسعه راه اندازی خطوط جدید را داشته باشند.

جواد ناطق با اشاره به حجم گسترده تقاضای تولید کنندگان برای دریافت این تسهیلات گفت:پیش بینی می‌شود که امسال یک هزار میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ به واحد‌های متقاضی پرداخت شود.

معاون طرح و برنامه سازمان صمت استان قم  افزود: با پرداخت این تسهیلات ۳۰۰ شغل جدید ایجاد و ۲۴۰۰ شغل تثبیت شده است.