پیشنهاد یک کارشناس ارشد شهری:

مدیریت شهری کودکان کار را بیمه شهروندی کند

یک کارشناس ارشد شهرسازی با اشاره به معضل رو به رشد کودکان کار در شهرهای کشور گفت: مدیریت شهری در چنین شرایطی باید دلایل مشغول بودن این کودکان به مشاغل پست را ریشه‌یابی و آنها را به صورت رایگان بیمه شهروندی کند.

یک کارشناس ارشد شهرسازی با اشاره به معضل رو به رشد کودکان کار در شهرهای کشور گفت: مدیریت شهری در چنین شرایطی باید دلایل مشغول بودن این کودکان به مشاغل پست را ریشه‌یابی و آنها را به صورت رایگان بیمه شهروندی کند.

فرزاد مؤمنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: کودک کار از واژه‌هایی است که در پس آن مفاهیم بسیاری از جمله موفقیت یا شکست مدیران شهری در ارتباط با موضوع مطرح است.

وی افزود: معضل کودک کار زمانی ایجاد می‌شود که بنیان خانواده این کودکان در معرض نابودی قرار بگیرد یا به‌کلی نابود شود.

این کارشناس شهرسازی خاطرنشان کرد: مفاهیمی همچون فقر، نبود عدالت اجتماعی، شکاف طبقاتی و توزیع نشدن عادلانه ثروت و قدرت در جامعه به این مشکل دامن می‌زند، مدیریت شهری به جای پرداختن به مسئله و حل آن، تلاش در پاک کردن صورت مسئله دارد.

مؤمنی تصریح کرد: کودکانی که باید در جریان رشد و توسعه فردی خود را شکوفا کنند، مجبور هستند دست به اقداماتی بزنند تا نخستین نیاز زندگی خود یعنی خوراک را تأمین کنند، در این بین افراد فرصت‌طلب نیز در راستای تأمین منافع خویش یک شبکه فروش به صورت مویرگی تشکیل می‌دهند و اقدام به فروش اجناس خود در مکان‌های مختلف مانند پارک، اتوبوس، مترو، بازارها و چهارراه‌های شهری با درگیر کردن احساسات شهروندان می‌کنند.

وی تاکید کرد: این افراد کودکان را با وسیله نقلیه در سطح شهر پخش و مجبور به اقدامات از پیش تعریف شده می‌کنند، مدیریت شهری در چنین شرایطی باید دلایل مشغول بودن این کودکان به مشاغل پست را ریشه‌یابی و آنها را به صورت رایگان بیمه شهروندی کند.

این کارشناس شهرسازی با تاکید بر اینکه لازم است مدیریت شهری هزینه این اقدامات را تقبل کند، ادامه داد: ارگان‌های نظارتی و انتظامی باید به صورت ویژه به سوءاستفاده‌کنندگان این حوزه بپردازند، آنها را شناسایی و جامعه را از این افراد پاکسازی کنند.

مؤمنی با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته در این رابطه اظهار کرد: شهرداری در کشورهای توسعه‌یافته موظف به شناسایی خانواده‌هایی است که از لحاظ سطح درآمد در حال نابودی هستند، سپس با ایجاد شرایط لازم جهت توسعه کسب و کار خانواده کودکان کار، طرح‌های ویژه‌ای را برنامه‌ریزی می‌کند.

وی گفت: ساختار محلی این جوامع از لحاظ فرهنگی به نحوی است که ساکنان با دستورالعمل‌های مشخصی در راستای توانمندسازی سرپرستان خانوار تلاش می‌کنند تا شرایط حداقلی زندگی برای این خانوارها مهیا شود و توسعه پیدا کند.

این کارشناس شهرسازی افزود: پیشنهاد می‌شود همانطور که رنگ کردن جداول شهر از محل درآمدهای شهرداری به صورت سالانه تأمین می‌شود، ردیف بودجه‌ای در راستای شناسایی و توانمندسازی شهروندان جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی آنها به صورت ویژه در نظر گرفته شود.

مؤمنی اظهار کرد: امید است فردایی بیاید که کودک کار در سطح شهرمان نباشند و شاهد رشد و توسعه فردی آنها در تمام ابعاد زندگیشان باشیم.