احداث نخستین اداره هدایت عملیات و پایش مراقبت های درمانی در قم

نخستین اداره هدایت عملیات (EOC)و پایش مراقبت‌های درمانی(MCMC) در قم احداث می‌شود.

نخستین اداره هدایت عملیات (EOC)و پایش مراقبت‌های درمانی(MCMC) در قم احداث می‌شود.

دکتر مصری رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ۲۹ دی ماه از نزدیک از روند احداث نخستین اداره هدایت عملیات (EOC)و پایش مراقبت‌های درمانی(MCMC) در قم بازدید به عمل آورد.

در این بازدید که گودرزی فر سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان نیز حضور داشت، دکتر مصری از نزدیک از روند احداث پروژه بازدید به عمل آوردند.

پروژه احداث اورژانس ۱۱۵ بلوار پیامبر اعظم(ص) با زیربنای ۳۸۲ مترمربع و ۷۰۰ مترمربع زمین در دو طبقه پیش‌بینی‌شده است که هر طبقه ۱۹۱ مترمربع است که قسمت همکف شامل پایگاه آموزش می‌شود و طبقه بالا مربوط به اداره هدایت عملیات (EOC)و پایش مراقبت‌های درمانی(MCMC) است.

گفتنی است، اعتبار پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث تیر ۵۲ بلوار اعظم(ص) از سوی خیرین تأمین‌شده و در سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری خواهد رسید.