شهردار قم مطرح کرد:

بودجه و نیروی انسانی دو چالش اصلی شهر هوشمند

شهردار قم گفت: اتفاقات خوبی تا امروز به‌خصوص در حوزه شهرسازی رقم خورده است، اما تمام شهرها به جز تهران با مشکلات مالی و تأمین نیرو در این حوزه مواجه هستند که باید برای آن راهکاری اندیشیده شود.

شهردار قم گفت: اتفاقات خوبی تا امروز به‌خصوص در حوزه شهرسازی رقم خورده است، اما تمام شهرها به جز تهران با مشکلات مالی و تأمین نیرو در این حوزه مواجه هستند که باید برای آن راهکاری اندیشیده شود.

سید مرتضی سقاییان نژاد در هفتادمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید باکری برگزار شد، با اشاره به موافقت شهرداری بر اجرای طرح معافیت خانواده ایثارگران و معلولین از پرداخت هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی اظهار داشت: شهرداری با اجرای این طرح موافق است و اگر تأخیری برای فرستادن لایحه بوده به علت عدم امضای تفاهم‌نامه با بنیاد شهید است.

وی افزود: هنوز این تفاهم‌نامه امضا نشده است، زیرا دو برآورد متفاوت از هزینه‌های این طرح وجود دارد؛ در یک برآورد هزینه‌ها ۲۰۰ میلیون تومان محاسبه‌شده و در یک برآورد دیگر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان حساب‌شده است، همچنین باید تمام سازوکارهای اجرایی طرح مشخص شود.

شهردار قم تأکید کرد: بار مالی اجرای این طرح برای شهرداری مهم نیست و طرح اجرایی می‌شود، فقط باید طرح با سازوکار قانونی درست اجرایی شود تا در آینده دچار مشکل نشویم و تا سه هفته آینده لایحه آن به شورا تقدیم خواهد شد.

وی سپس در مورد مشکلات اجرایی شدن شهر هوشمند خاطرنشان کرد: اتفاقات خوبی تا امروز به‌خصوص در حوزه شهرسازی رقم خورده است، اما تمام شهرها به جز تهران با مشکلات مالی و تأمین نیرو در این حوزه مواجه هستند که باید برای آن راهکاری اندیشیده شود.