کل اخبار 1589 اخبار امروز : 0
ساعت :

بایگانی‌های نیازمندی‌های نشریه گویه - روزنامه گویه استان قم

نیازمندی هـای روزنامـــه گویــه
5 مرداد 1401

نیازمندی هـای روزنامـــه گویــه

روزنامه گویـه در زمینـه های زیر آگهی می پذیرد: اتومبیل – استخدام – خدمات – امالک – لوازم الکترونیکی – کسب و کار صنعت

آگهی مزایده اتومبیل
1 مرداد 1401

آگهی مزایده اتومبیل

آگهی مزایده یک دستگاه خودروی هاچ بک – پژو 2008AT مدل 1396 به شماره شهربانی 753 ب 44 ایران 16 مربوط به پرونده کلاسه 139804030011002788به موجب پرونده اجرایی کلاسه 139804030011002788 با شماره بایگانی 9802988 له: خانم سمیرا جندقی و و علیه: ورثه مرحوم رضا ـ آرام ) محمد تقی آرام – و سمیرا جندقی – […]

برو بالا