کل اخبار 519 اخبار امروز : 0
ساعت :

آقاتهرانی

پایداری ها در خدمت ضربه زنندگان به اصولگرایی هستند
7 خرداد 1401
عباس سلیمی نمین:

پایداری ها در خدمت ضربه زنندگان به اصولگرایی هستند

تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: اصلاح طلبان آقای آقاتهرانی را به لحاظ خط و ربط سیاسی و به لحاظ مدیریت مناسب نمی دانند اما فقط به این دلیل به آقای آقاتهرانی رأی دادند که بتوانند از ایشان برای بر هم زدن روندی که می تواند اصولگرایان را در مجلس موفق کند، سوءاستفاده کنند. انتخابات سال سوم […]

برو بالا