کل اخبار 528 اخبار امروز : 0
ساعت :

اشتغال بیشتر

تاکسی و اتوبوس دیگر برای تردد مردم قم به صرفه نیست
1 تیر 1401

تاکسی و اتوبوس دیگر برای تردد مردم قم به صرفه نیست

جذابیت ها و امکانات رفاهی و تفریحی و امکان اشتغال بیشتر در شهر ها منجر به ازدحام جمعیت و تمایل به شهرنشینی شده و همین مسئله نیاز مردم را به استفاده از وسایل حمل و نقل فزونی بخشیده بنابراین وجود یک سیستم حمل و نقل عمومی مناسب و مقرون بصرفه با حداقل اثرات مخرب محیط زیستی ضروری است.

برو بالا