کل اخبار 475 اخبار امروز : 0
ساعت :

اعزام مستاجر

اعزام مستاجر به خارج از کشور!
31 خرداد 1401

اعزام مستاجر به خارج از کشور!

یادش به خیر چند سال قبل خبری منتشر شد با این مضمون که فردی در فرانسه در خانه استیجاری اش فوت می کند و مالک 9 سال بعد متوجه شد! به جزئیات ماجرا و سیستم بانکی پیشرفته که سر ماه اجاره را از حساب متوفی کم می کرد و به حساب مالک واریز می کرد، کاری نداریم. اینکه در طول این 9 سال به مبلغ اجاره بها چیزی اضافه نشده است، جالب است!

برو بالا