کل اخبار 528 اخبار امروز : 0
ساعت :

بورس

آموزش تابلو خوانی و ترک دنیا از نگاه مولوی!
31 اردیبهشت 1401

آموزش تابلو خوانی و ترک دنیا از نگاه مولوی!

دوستانی که هنوز در بورس فعال هستند و کماکان معتقدند « بی بورس نفس کشیدنم دشوار است» نیک می دانند مطالعه تابلو و تابلو خوانی در بورس چقدر مهم است و ممکن است اگر تابلو ها را خوب نخوانید و سواد اطلاعاتی بورسی نداشته باشید سرمایه تان را کلهم اجمعین از دست بدهید.

برو بالا