کل اخبار 1396 اخبار امروز : 0
ساعت :

تقویت ارتباط با همسایگان

باید ارتباط کشور را با همسایگان تقویت کنیم
30 مرداد 1401
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:

باید ارتباط کشور را با همسایگان تقویت کنیم

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواستار تقویت ارتباط با همسایگان شد و ابراز داشت: باید ارتباط خود را با همسایگان تقویت کنیم؛ چرا که ظرفیت همسایگان برای پیشرفت کشور در موارد بسیاری، بیشتر از ظرفیت سایر کشورهاست و تهدیدات ناشی از ارتباط ناصحیح و غیر دوستانه با همسایگان نیز بسیار بیشتر است.

برو بالا