کل اخبار 1414 اخبار امروز : 0
ساعت :

تلاش قم

نگاهی به تلاش قم در بسط فضای آزاداندیشی
17 آبان 1401
گزارش تحلیلی «گویه»؛

نگاهی به تلاش قم در بسط فضای آزاداندیشی

برای نخستین بار در کشور این صاحبنظران قمی بودند که در سال 1381 با پیشنهاد به رهبر معظم انقلاب خواستار تشکیل کرسی های آزاداندیشی و نهضت تولید فکر و اندیشه در کشور شدند.

برو بالا