کل اخبار 1414 اخبار امروز : 0
ساعت :

توافق می کنیم

تضمین بدهند، توافق می کنیم
28 تیر 1401
عباس زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

تضمین بدهند، توافق می کنیم

ما بی نیاز از مذاکره و بی نیاز از توافق نیستیم ،بالاخره ترجیح می دهیم مسائل را با توافق و مذاکره حل کنیم اما اگر طرف بخواهد سو استفاده کند و از زیر تعهد خود شانه خالی کند طبیعتا ما اجازه نمی دهیم .

برو بالا