کل اخبار 1409 اخبار امروز : 0
ساعت :

تولید و اکران اختصاصی

ماجرای ساخت نخستین فیلم عصر انقلاب در قم
28 شهریور 1401
درگفتگو با اولین سینمادار بعد از انقلاب در قم عنوان شد:

ماجرای ساخت نخستین فیلم عصر انقلاب در قم

حاج سید محمد برقعی هم مؤسس نخستین سینمای پس از انقلاب در قم بوده و هم در تولید و اکران اختصاصی نخستین فیلم سینمایی عصر انقلاب نقش مؤثری داشته و خاطراتی خواندنی از اولین تماشاگران سینما در قم دارد.

برو بالا