کل اخبار 1804 اخبار امروز : 0
ساعت :

تیپ شناسی بدحجاب‌ها

گشت ارشاد کجا به کار می‌آید؟
28 تیر 1401
تیپ شناسی بدحجاب‌ها در کشور

گشت ارشاد کجا به کار می‌آید؟

فهم مسئله حجاب و درک جزئیات این ماجرا نیازمند نگرش دقیق و ریزبینانه است که نمی‌توان بدون تشریح ریشه‌های بدحجابی در جامعه اقدامی موثر در این حوزه کرد.

برو بالا