کل اخبار 1396 اخبار امروز : 0
ساعت :

جامعةالمصطفی‌(ص) العالمیه

تعلقات سیاسی وعاظ مردم را از معنویت دور می‌کند
6 اردیبهشت 1401
آیت‌الله غرویان:

تعلقات سیاسی وعاظ مردم را از معنویت دور می‌کند

عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی‌(ص) العالمیه بیان کرد: قاعده‌ای وجود دارد که می‌گوید اگر چیزی به نهایت شدت خودش برسد، تبدیل به ضدش می‌شود، که بر این اساس اگر مسائل سیاسی و جناحی نیز در هر تریبون و مجلس مذهبی و قرآنی به وفور مطرح شود، منجر به دل‌زدگی عمومی می‌شود. لذا، افراط سخنرانان و وعاظ در بیان مباحث سیاسی و جناحی در مجالس مذهبی مصداق همین قاعده است.

برو بالا